Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Công ty TNHH Goryovina _Đại diện chính thức của Genecafe Hàn Quốc tại Việt Nam

Lô 44D, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam

Email: genecafevina@genecafe.co.kr 

Hotline: 089 858 1903


Facebook: https://www.facebook.com/mayrang.genecafe 

Copyright © 2017 GENECAFE VINA / Lot 44D, Quang Minh IZ, Chi Dong Town, Me Linh District, Hanoi, Vietnam

페이스북
카카오톡
카카오스토리